03 pro 2021

ŠKOLSKI PROJEKT: MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

Ovaj projekt je nastao kao podrška osobama s invaliditetom u ostvarivanju prava i jednakosti u društvu povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu.

U RH je prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na dan 02.12.2021., 576 137 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji nailaze na prepreke u pristupu obrazovanju i zapošljavanju, zdravstvu, kulturi i sportu te pristupačnom stanovanju koje im onemogućuje neovisan život u zajednici.

Učenici 3 a. razreda kroz ovaj projekt su istražili tko su osobe s invaliditetom, koja su njihova zakonska prava, s kojim poteškoćama se susreću te kako im zajednica pruža pomoć i podršku u ostvarivanju prava i ostvarivanju bolje kvalitete života. Svoj rad su prikazali kroz plakat, izradu prezentacije te online predavanje svojim vršnjacima.

 

Mentorice:

Marica Bakin Batnožić

Kristina Vokić