Upisi u školu i učenički dom

UPISI U PROGRAM MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE/MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

U Školu za medicinske sestre Mlinarska u školsku godinu 2024./2025. upisujemo 104 učenika u 4 prva razreda. 4 mjesta su namijenjena eventualnim ponavljačima, a ako ih bude manje, otvaraju se kao  redovita upisna mjesta.  Bodovni prag je 58 bodova, odnosno učenici zbrojem bodova mogu pristupiti upisnoj aplikaciji s najmanje 58 bodova i najviše 80 bodova.

Za upis u našu školu boduju se opći uspjeh u 5., 6., 7. i 8. razredu na dvije decimale i ocjene iz sljedećih predmeta u 7. i 8. razredu;

Hrvatski jezik, strani jezik (boduje se prvi strani jezik: engleski ili njemački jezik), matematika, biologija, fizika i kemija.

Sveukupan zbroj općeg uspjeha i ocjena predmeta daje broj postignutih bodova.

Učenici koji su na upisnoj listi za našu školu obvezni su u terminima upisa koji će biti službeno objavljeni dostaviti osobno ili elektroničkim putem e-upisnicu i svjedodžbu liječnika medicine rada da ne postoje kontraindikacije za školovanje za zanimanje medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege sukladno Jedinstvenom popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa.

UPISI U PROGRAM NJEGOVATELJI/-ICA – TES ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

ŠTO VAM NUDIMO?

-Upis učenika s teškoćama u razvoju

(TES) u razredni odjel u kojem će se osjećati

prihvaćeno, ravnopravno i dobro

 

-nastavni sadržaj prilagođen sposobnostima i mogućnostima

svakog pojedinog učenika

-toplu i pozitivnu atmosferu u školi

-rad u školi s nastavnicima različitih profila

koji odgajaju i obrazuju učenike za život

-razvoj emocionalnih, socijalnih i kognitivnih vještina,

znanja i navika koje omogućuju kvalitetno uključivanje

u svijet rada

UVJETI UPISA

Učenici koji imaju:

-snižene intelektualne sposobnosti

-prirodno usvojen govor i tečan izgovor

-dobre motoričke sposobnosti

 

Završetkom školovanja učenici stječu naziv njegovatelj/ica

 

UPISI U UČENIČKI DOM