Osoblje

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb

Referentni broj projekta:2019-1-HR01-KA102-060549

Naziv projekta: Stručna praksa na Malti – zdravstveni turizam

Zagreb, 28.08.2019.

Temeljem planiranja projektne mobilnosti u sklopu projekta Stručna praksa na Malti – zdravstveni turizam kojega Škola provodi u okviru Erasmus+ programa objavljuje se ovaj

POZIV NASTAVNICIMA ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA U PROJEKTU

u funkciji nastavnika u pratnji učenicima sudionicima mobilnosti

Mobilnost će se realizirati u proljeće 2020. godine na Malti (podložno promjeni). U projektu će sudjelovati 20 učenika te će se izabrati dva nastavnika u pratnji. Financiranje nastavnika vrši se isključivo iz proračuna projekta u obliku osobne financijske potpore i ne isplaćuju se dnevnice.

Prednost pri odabiru će imati nastavnici:

– koji se koriste engleskim jezikom u govoru i pismu

– s iskustvom u ranijim projektima Škole

– izrazito motivirani za administriranje dokumentacijom i upravljanje grupom

Obaveze nastavnika u pratnji

Pratnja učenicima na putu od Hrvatske do Malte te natrag i unutar Malte od i do lokacije gdje se izvodi strukovno usavršavanje ili kulturološka aktivnost te nadzor u mjestu boravka učenika tijekom 16 dana. Bit će nužno osigurati da svi sudionici izvršavaju svoje obveze sukladno ugovoru o stručnom usavršavanju, nastavnici u pratnji će osim logistike u svakodnevnim situacijama biti i dio procesa praćenja rada učenika, jer će obilaziti učenike na praksi i evidentirati s mentorom zapažanja. Također, nastavnik će u kasnim poslijepodnevnim satima s učenicima razmatrati stručna zapažanja koja su stekli toga dana i bilježiti dojmove, kako bi mogli prenijeti učenicima i kolegama nastavnicima u Hrvatskoj kada se vrate te izraditi zajednički materijal za diseminaciju i sudjelovanje u diseminaciji.

Nastavnici u pratnji pružaju pomoć koordinatoru projekta u organizaciji i obavljanju kulturoloških, stručnih i jezičnih priprema, sudjelovanja u organizaciji i održavanju sastanka s grupom te roditeljskog sastanka, kreiranje dokumenata.

Nastavnici u pratnji će aktivno biti uključeni u izradu plana aktivnosti stručne prakse u kontekstu ECVET-a, odnosno određivanju skupova ishoda učenja koji će odgovarati vremenu provedenom na Malti.

Prijave u obliku motivacijskoga pisma molim e-poštom dostaviti do 11.09.2019. na adresu škole: mlinarska@mlinarska.hr

Ivica Matić, koordinator projekta

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb

Referentni broj projekta:2018-1-HR01-KA102-047186

Naziv projekta: Bolja praksa-bolja njega

Zagreb, 17.06.2018.

Temeljem planiranja projektne mobilnosti u sklopu projekta Bolja praksa-bolja njega kojega Škola provodi u okviru Erasmus+ programa objavljuje se ovaj

POZIV NASTAVNICIMA ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA U PROJEKTU MOBILNOST

u funkciji nastavnik u pratnji učenicima sudionicima mobilnosti

Mobilnost će se realizirati u proljeće 2019. godine u Irskoj/ grad Bray u organizaciji ustanove Martello Training Ltd.. U projektu će sudjelovati 14 učenika te će se izabrati jedan nastavnik u pratnji. Financiranje nastavnika vrši se isključivo iz proračuna projekta u obliku osobne financijske potpore i ne isplaćuju se dnevnice.

Prijaviti se može bilo koji nastavnik škole, no prednost pri odabiru će imati nastavnici:

  • koji se koriste engleskim jezikom u govoru i pismu
  • zdravstvene njege
  • s iskustvom u ranijim projektima Škole
  • izrazito motivirani za administriranje dokumentacijom i upravljanje grupom

Obaveze nastavnika u pratnji bit će:

  • pratnja učenicima na putu od Hrvatske do Irske te natrag i unutar Irske od i do lokacije gdje se izvodi strukovno usavršavanje ili kulturološka aktivnost te nadzor u mjestu boravka učenika tijekom 16 dana. Osigurati da svi sudionici izvršavaju svoje obveze sukladno ugovoru o stručnom usavršavanju, nastavnk u pratnji će osim logistike u svakodnevnim situacijama biti i dio procesa mentoriranja učenika i praćenja njihovog rada, jer će obilaziti učenike na praksi i evidentirati s mentorom zapažanja. Također, nastavnik će u kasnim poslijepodnevnim satima s učenicima razmatrati stručna zapažanja koja su stekli toga dana i bilježiti dojmove, kako bi mogli prenijeti učenicima i kolegama nastavnicima u Hrvatskoj kada se vrate te izraditi zajednički materijal za diseminaciju i sudjelovanje u diseminaciji.
  • pomoć koordinatoru projekta u organizaciji i obavljanju kulturoloških, stručnih i jezičnih priprema, sudjelovanje u organizaciji i održavanju sastanka s grupom te roditeljskog sastanka, kreiranje dokumenata.
  • izraditi plan aktivnosti stručne prakse u kontekstu ECVET-a, odnosno odrediti skupove ishoda učenja koji će odgovarati vremenu provedenom u Irskoj

Prijave u obliku motivacijskoga pisma molim e-poštom dostaviti do 22.06.2018. na adresu škole: mlinarska@mlinarska.hr

Ivica Matić, koordinator projekta

Poštovani nastavnici!

U tijeku je poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u aktualnom projektu naše Škole u okviru programa Erasmus+.

Poziv je upućen zainteresiranima za pratnju učenicima na njihovoj mobilnosti u Irsku u proljeće 2018.

Potrebno je postupiti u skladu s napucima poziva koji je niže priložen (natjecaj_nastavnici) te dostaviti popunjeno motivacijsko pismo koje je također u privitku kao dokument naziva motivacijsko_pismo_Irska. Natječaj je također objavljen na oglasnoj ploči u zbornici Škole.

Srdačno,

Ivica Matić, koordinator projekta

SUDJELOVANJE NA PEARL KONFERENCIJI

Agencija za mobilnost i programe EU putem svojih mrežnih stranica nedavno je objavila poziv za sudjelovanjem na TCA konferenciji pod nazivom „Pathways to Enhanced Assessment and Recognition for those achieving Learning within and beyond national borders (PEARL)“. Između više prijavitelja odabrana je aplikacija predstavnika naše škole Ivice Matića, nastavnika strukovnih predmeta i koordinatora Erasmus+ projekta Škole. Konferencija je održana u Birminghamu, UK, 4.- 5. srpnja 2017. godine. Na konferenciji je bilo stotinjak sudionika iz 28 europskih zemalja, a glavna tema bila je kako primjenjivati alate za vrednovanje i priznavanje postignuća u strukovnom obrazovanju, s najvećim naglaskom na ECVET. Riječ je o Europskom kreditnom sustavu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju čijom se primjenom pruža podrška učenju priznavanjem, prijenosom i prikupljanjem ishoda učenja. Ovo je osobito važno u kontekstu međunarodne mobilnosti, a treba naglasiti da je Škola provela ECVET u svom prvom Erasmus+ projektu: MEDITRAIN prilikom mobilnosti učenika u Leipzig, Njemačka. Stoga je konferencija bila dobra prilika da se dobije uvid u praksu drugih zemalja na koji način koriste alate za vrednovanje, prepoznavanje i priznavanje ishoda učenja kao dijela kvalifikacije, implementira nove alate te razviju veze i buduća partnerstva.

Nakon zajedničkog dijela na kojemu je predstavljeno dosadašnje djelovanje Agencije za mobilnost Ujedinjenog kraljevstva u području razvoja ECVET-a te dana perspektiva daljnje implementacije, sudionici su aktivno sudjelovali u radionicama kroz dva dana. Teme radionica odnosile su se na: unaprjeđenje i osiguranje kvalitete ECVET-a, spremnost poslodavaca da podrže ECVET osobito u kontekstu dugoročnih mobilnosti, vrednovanje neformalnog i informalnog učenja pomoću ECVET-a te trenutnim ECVET instrumentima vezano za transferzalne i stručne kompetencije stečene tijekom dugotrajnih mobilnosti. Na konferenciji su također predstavljene publikacije Europskoga centra za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, organizirano je kulturološko upoznavanje Birminghama, a sudionici su dobili priliku za razmjenu iskustava sukladno specifičnim interesima te planiranje buduće suradnje.

Pozivamo djelatnike Škole da i dalje prate stranice nacionalne Agencije te se prijavljuju na slične seminare s ciljem unaprjeđenja internalizacije Škole i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Link: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/

Ivica Matić, koordinator Erasmus+ projekta

 

Poštovani nastavnici!

U tijeku je poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u aktualnom projektu naše Škole u okviru programa Erasmus+.

Poziv je upućen zainteresiranima za pratnju učenicima na njihovoj mobilnosti tijekom ožujka/travnja u Njemačku.

Potrebno je postupiti u skladu s napucima poziva koji je niže priložen (natjecaj_nastavnici) te dostaviti popunjeno motivacijsko pismo koje je također u privitku kao dokument naziva motivacijsko_pismo_hanover.

Srdačno,

Ivica Matić, koordinator projekta