Program Njegovatelj/ica – TES

NJEGOVATELJ/ NJEGOVATELJICA STARIH I NEMOĆNIH OSOBA

OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Temeljem odluke Ministarstva znanosti obrazovanja i športa o donošenju Nastavnog plana i programa za stjecanje kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica starih i nemoćnih osoba- TES od školske godine 2009/2010 primjenjuje se program za učenike s teškoćama u razvoju.

CILJEVI OBRAZOVNOG PROGRAMA SU:

 • stjecanje sposobnost iza rad u jednostavnim poslovima njege starijih inemoćnih osoba
 • stjecanje općih znanja i vještina o njezi, higijeni, prehrani i zaštiti zdravlja starijih i nemoćnih osoba
 • stjecanje etičnosti i izgrađivanje ispravnih kriterija u komunikaciji i obavljanju zadataka
 • stjecanje znanja i vještina o održavanju reda i higijene u prostorima u kojima borave stariji i nemoćni
 • stjecanje navika točnosti, urednosti, sustavnosti i odgovornostiu radu
 • stjecanje znanja i vještina o sigurnosti i samozaštiti na radu
 • socijalna inkluzija i osposobljavanje za samostalan život

NASTAVNI PLAN

Tablica (za unijeti)

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe o završenom 5. 6. 7. i 8. razredu osnovne škole – original
 • Domovnica, rodni list
 • Rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje i šport Grada Zagreba o primjerenom obliku školovanja u osnovnoj školi
 • Mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje o sposobnostima i motivaciji za najmanje tri primjerena programa obrazovanja
 • Specijalistička dokumentacija psihofizičke procjene stručnog tima (ne starije od 6 mjeseci)
 • Nalaz i mišljenje odnosno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o pravima iz socijalne skrbi (ukoliko je ishođeno)

Uvjeti za upis:

 • učenici na stupnju lake mentalne retardacije
 • prirodno usvojen govor i tečan izgovor
 • dobre motoričke sposobnosti