18 pro 2021

POZIV NASTAVNICIMA – PRATNJA UČENICIMA

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Zagreb     

Referentni broj projekta: 2020-1-HR01-KA116-077271

Naziv projekta: I-NURSE

 

Zagreb, 17.12.2021.

Temeljem planiranja projektne mobilnosti u sklopu projekta I – Nurse kojega Škola provodi u okviru Erasmus+ programa objavljuje se ovaj

POZIV NASTAVNICIMA ZA PRIJAVU SUDJELOVANJA U PROJEKTU

u funkciji nastavnika u pratnji učenicima sudionicima mobilnosti

Mobilnost će se realizirati od 30.01. do 19.02.2022. godine u njemačkom gradu Speyeru. U projektu će sudjelovati 22 učenika te će se izabrati tri nastavnika u pratnji. Financiranje nastavnika vrši se isključivo iz proračuna projekta u obliku osobne financijske potpore i ne isplaćuju se dnevnice.

Prednost pri odabiru će imati nastavnici:

– koji se koriste njemačkim jezikom u govoru i pismu

– s iskustvom u ranijim projektima Škole, posebice ako su bili pratnja učenicima na Erasmusu

– izrazito motivirani za administriranje dokumentacijom i upravljanje grupom na udaljenim lokacijama

 

Obaveze nastavnika u pratnji

Pratnja učenicima na putu od Hrvatske do Njemačke te natrag i unutar Njemačke od i do lokacije gdje se izvodi strukovno usavršavanje ili kulturološka aktivnost te nadzor u mjestu boravka učenika tijekom tri tjedna. Bit će nužno osigurati da svi sudionici izvršavaju svoje obveze sukladno ugovoru o stručnom usavršavanju, nastavnici u pratnji će osim logistike u svakodnevnim situacijama biti i dio procesa praćenja rada učenika, jer će obilaziti učenike na praksi i evidentirati s mentorom zapažanja. Također, nastavnik će u kasnim poslijepodnevnim satima s učenicima razmatrati stručna zapažanja koja su stekli toga dana i bilježiti dojmove, kako bi mogli prenijeti učenicima i kolegama nastavnicima u Hrvatskoj kada se vrate te izraditi zajednički materijal za diseminaciju i sudjelovanje u diseminaciji.

Nastavnici u pratnji pružaju pomoć koordinatoru projekta u organizaciji i obavljanju kulturoloških, stručnih i jezičnih priprema, sudjelovanja u organizaciji i održavanju sastanka s grupom te roditeljskog sastanka, kreiranje dokumenata. Nastavnici u pratnji će aktivno biti uključeni u izradu plana aktivnosti stručne prakse i određivanju skupova ishoda učenja koji će odgovarati vremenu provedenom u Speyeru. Isti nastavnici dužni su osmisliti i provesti plan aktivnosti uzvratnog posjeta (poučavanje Njemačkih učenika u Hrvatskoj).

Prijave u obliku motivacijskoga pisma molim e-poštom dostaviti do 24.12.2021. u 12:00 sati na adresu škole: mlinarska@mlinarska.hr

Asja Jelaković, ravnateljica škole

 

Napomena: Prilikom putovanja ili tijekom boravka u nekoj od država članica EU svaki državljanin EU  treba kao nositelj EU digitalne COVID potvrde moći dokazati svoj zdravstveni status u odnosu na COVID-19.