08 pro 2021

Odabrani učenici za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti – Erasmus + projekta I – Nurse

Povjerenstvo za odabir sudionika koji će biti uključeni u Erasmus+ projekt mobilnosti I-NURSE učinilo je selekciju prijavljenih kandidata.

Svi prijavljeni učenici za sudjelovanje u međunarodnoj mobilnosti obaviješteni su e-mailom o rezultatu. Niže navodimo inicijale (prezime, ime) učenika te ostvareni broj bodova. Za sudjelovanje na mobilnosti bilo je potrebno ostvariti 6 bodova (zamjene 5).

Uvid u selekcijski postupak i prijava žalbi moguća je u petak 9.12.2021. u 08:00 – 12:00 u uredu ravnateljice.

ŠV 9
ĆM 8
ŠM 8
TI 7
MN 7
MM 7
MI 7
ŠK 7
BT 7
LP 7
BJ 7
KE 6
ŠSS 6
SK 6
BM 6
FA 6
GA 6
MA 6
ŽD 6
MPM 6
TV 6
EK 6
5
TB 5
ĆL 4
MN 4
JD 3
IM 3
PS 3