08 lis 2023

XIV. međunarodni kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, “Razvoj strategija za zdravlje mozga”

U Šibeniku je od 27.-30. rujna 2023.godine održan XIV. Međunarodni kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, pod nazivom „Razvoj strategija za zdravlje mozga“.

Na kongresu su sa stručnim radovima, aktivno sudjelovali, nastavnici naše škole:

Palijativna skrb kod neuroloških bolesnika, Ines Štivić, mag.med.techn., Tanja Dornik, mag.med.techn., Ana Mutić, mag.med.techn.

Pojavnost i učestalost glavobolja u adolescentskoj dobi, Tanja Dornik, mag.med.techn., Iva Šušterčić, mag.med.techn., Milena Križetić, bacc.med.techn.

Primjer dobre prakse u radu s modernom tehnologijom u bazalnoj stimulaciji neuroloških bolesnika, Kristina Vokić, mag.med.techn., Veronika Pudmej Ešegović, mag.med.techn., Đurđica Stanešić, mag.med.techn.

Sadržaj kongresa, okruglih stolova i radionica u potpunosti su zadovoljili našu potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem. Po završetku kongresa postali smo još svjesniji potrebe za daljnjim osobnim razvojem, razmjenom  iskustava te povezivanjem sestrinstva na svim razinama.

 

Đurđica Stanešić, Iva Šušterčić, Tanja Dornik, Ines Štivić, Veronika Pudmej Ešegović