08 pro 2020

Prevencija nasilja

U okviru preventivnih aktivnosti naše škole, osim prevencije ovisnosti na satovima razrednog odjela s učenicima se radi i na prevenciji nasilja.

Natalija Šnidarić, pedagoginja