19 srp 2022

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok

Poštovani roditelji i učenice,

za jesenski upisni rok ostalo je 17 slobodnih upisnih mjesta.

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. (NN 72/2022) i Natječaja za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove Grada Zagreba u školskoj godini 2022./2023.:

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova  

28.8.2022.

Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom)  

30.8.2022.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 30.8.2022.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete  

30.8.2022.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

 

31.8.2022.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

1.9.2022.

Objava konačnih ljestvica poretka  

2.9.2022.

Upis u učenički dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) u učenički dom u koji se učenik upisao

2. i 5.9.2022.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka  

6.9.2022.