05 lis 2021

Nacionalne oznake kvalitete za projekt Let’s make our Christmas much better

U međunarodnom projektu Let’s make our Christmas much better kojem je cilj bio pomoći učenicima da postanu svjetski građani proučavanjem kulture i tradicije i interakcijom sa učenicima iz partnerskih zemalja sudjelovali su učenici 3d razreda te mentorica Iva Šušterčić.

Projekt je prepoznat na nacionalnoj razini te su nam dodijeljene Nacionalne oznake za kvalitetu.

I dalje smo u kontaktu sa partnerskim školama koje također izvješćuju o dobivenim Nacionalnim oznakama kvalitete (Turska, Rumunjska, Litva…).

Ponosni smo da se naš trud prepoznao i nagradio.

Iva Šušterčić