15 svi 2023

VOLONTERSKI KLUB MLINARSKA OBILJEŽAVA DAN ŠKOLE-12.05

Dan obilježavanja odabran je zbog datuma rođenja i sjećanja na Florence Nightingale (1820-1910), utemeljiteljicu modernog sestrinstva, a ujedno predstavlja i Dan naše škole.

Volonterski klub Mlinarska se pridružio obilježavanju navedenih dana promoviranje svih aktivnosti koje su proveli u ovoj školskoj godini te kako bi učenici uvidjeli kako je lijepo pomoći onima koji su u potrebi.

Obilježavanje ovog dana organizira još od 1974. godine Međunarodno vijeće medicinskih sestara (International Council of Nurses), asocijacija koja ove godine slavi 120. godišnjicu, a okuplja više od 130 nacionalnih udruga među kojima je i Hrvatska udruga medicinskih sestara.

Naglašava se kako sestrinstvo može biti rješenje za problem globalno i stalno rastućih zdravstvenih potreba stanovništva. Ulaganjem u sestrinsku radnu snagu moguće je obnoviti, preobraziti i ojačati same zdravstvene sustave radi postizanja zdravstvene pravednosti. Investiranjem u sestrinstvo i poštivanjem prava moguće je učiniti da medicinske sestre budu još snažnije, otpornije, spremnije kao i zadovoljnije pri suočavanju s budućim izazovima.

Želja je time usmjeriti pažnju prema potrebi da se zaštiti, pruži podrška i naglasi važnost investiranja u sestrinsku profesiju, što bi ojačalo i zdravstvene sustave u cjelini.

12. svibnja se obilježava Međunarodni dan sestrinstva povodom kojeg i Škola za medicinske sestre Mlinarska slavi Dan škole

Elvira Tahiri, Dora Kuharić, Beata Galinec, Danijela Miri, Mila Žak I Kristina Trandler

Učenici volonteri Ema Kešić i Nikolina Mujčić