05 tra 2023

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA

Svjetski dan zdravlja obilježava se od 1950. te od tada svake godine diljem svijeta Svjetska zdravstvena organizacija donosi slogan, logo i cilj koji upućuje na rješavanje aktualnih problema zbog kojih se javljaju prijetnje za zdravlje te na taj način apeliraju na rješavanje tih problema. Svake godine otvaraju se pitanja koja utječu na cijelo čovječanstvo i izravno utječu na naše živote. U sklopu nastavnog predmeta Metodika zdravstvenog odgoja učenici petih razreda su se uključili u obilježavanje Svjetskog dana zdravlja s profesoricama Elvirom Tahiri, Beatom Galinec i Danijelom Miri