15 lis 2020

Svjetski dan slijepih/Dan gluhih

Povodom Dana bijelog štapa koji se obilježava 15.10. i Dana gluhih koji se obilježava 28.10. želimo vam uputiti par poticajnih riječi. S obzirom na smanjeni socijalni kontakt, odlučili smo se na ovaj način da naša poruka stigne do vas.
A poruka je: “Ako su oni unatoč svemu uspjeli, možete i vi!!!”
U životu važno je – biti svoja i jedinstvena.

Željka Mišetić i Nina Radanović Bokulić

Dobar život