25 lis 2022

SVJETSKI DAN MOŽDANOG UDARA

Svake godine 29.listopada obilježava se Svjetski dan moždanog udara. Cilj samog dana je edukacija i prosvjećivanje društva o poznavanju njegove učestalosti odnosno pojave, simptomima te samoj prevenciji navedenog. Kako ćemo i mi jednog dana biti medicinski djelatnici važno je poznavati gore navedene činjenice te ih upotrebljavati u edukaciji naših budućih pacijenata. Tako smo i mi, 5.a na inicijativu naše profesorice Elvire Tahiri u sklopu predmeta Metodika zdravstvenog odgoja odlučili obilježiti svjetski dan moždanog udara te upoznati društvo s jednom od najučestalijih bolesti današnjice. Moždani udar je naglo nastali neurološki poremećaj uzrokovan poremećajem moždane cirkulacije, zbog čega dolazi do nedovoljne opskrbe određenih dijelova mozga kisikom i hranjivim tvarima.
Čimbenici rizika za pojavu navedene bolesti su pušenje, pretilost, konzumiranje alkohola i droga, tjelesna neaktivnost nezdrava prehrana, stres, hipertenzija (visok krvni tlak), fibrilacija atrija (nepravilan rad srca), dijabetes (šećerna bolest) te hiperkolesterolemija (visok kolesterol u krvi).
Neki od najčešćih simptoma jesu govor koji može biti otežan, nerazumljiv i nesuvisao, zatim ruke gdje je jedna ruka slaba i pada, oduzetost gdje se može javiti asimetričnost jedne strane lica. Najbolji način za provjeru govora je da osobi zadamo neku jednostavnu rečenicu koju će ponoviti. Kako bismo provjerili ruke, zamolit ćemo osobu da obje ruke pokuša ravnomjerno podići. Oduzetost možemo provjeriti samim promatranjem lica, no ako ne vidimo promjene možemo osobu zamoliti da podigne oba kuta usana. Također su nam važne i minute prema kojima se određuje daljnji razvoj i posljedice bolesti, te je zbog tog važno pravovremeno reagirati te pozvati hitnu pomoć na broj 194.
Kako bi se smanjila pojava moždanog udara, preporučuje se izbjegavati ili kontrolirati navedene čimbenike rizika te proširiti svoj vidokrug o navedenoj bolesti i njenim simptomima.
Obilježavajući ovaj dan želi se podići svijest o važnosti poznavanja simptoma te samoj bolesti kako bi se smanjio broj pomora i posljedica, ali i naučilo društvo kako pravovaljano reagirati u situacijama kada dođe do pojave prvih simptoma.

Andrea Hrvoić i Marija Jaković, 5.a, 1.grupa