10 velj 2023

SVJETSKI DAN BOLESNIKA

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. veljače. Utemeljio ga je papa Ivan Pavao II. Inicijativa za obilježavanje ovoga dana potječe iz 1991. g., kada je on saznao da boluje od Parkinsonove bolesti koju karakterizira kroničan tijek. Kao datum obilježavanja Svjetskoga dana bolesnika određen je 11. veljače na koji se u Katoličkoj Crkvi svetkuje Majka Božja Lurdska.

Cilj Svjetskoga dana bolesnika jest poticanje svijesti o nužnosti primjerene skrbi o bolesnicima, poštivanja njihovih prava i empatije koju svaki od njih zaslužuje. Time se ujedno sve ljude potiče da promisle o vlastitim mogućnostima sudjelovanja u brizi za oboljele.

U zdravstvenoj je skrbi osim stručne pomoći osobito važan humani pristup i emocionalna podrška oboljelima. Niti jedan se bolesnik, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazi ili okolnosti koje su dovele do razvoja bolesti ne bi trebao osjećati odbačenim, zaboravljenim ili krivim za vlastitu bolest. Upravo iz tih razloga u obilježavanje navedenog dana uključili su se i učenici svih petih razreda u sklopu nastavnog predmeta Metodika zdravstvenog odgoja sa svojim nastavnicama Elvirom Tahiri, Beatom Galinec i Danijelom Miri.

Obilježavanjem ovog dana se izražava i zahvala svim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima koji skrbe za bolesnike na trudu i humanosti koju iskazuju svojim radom. Povodom Svjetskoga dana bolesnika vrijedno je još jednom naglasiti i sljedeća prava koja pripadaju svakome od nas u ulozi bolesnika, a koja su definirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08): pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost, pravo na prihvaćanje odnosno odbijanje medicinskih postupaka ili zahvata, pravo na povjerljivost, pravo na privatnost, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji, pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanjima, pravo na pritužbu.

Obilježavanje dana bolesnika je iznimno važno jer tim činom bolesnicima pokazujemo da nisu sami i da uvijek imaju podršku i potporu drugih ljudi.

 

 

učenici 5a, 5b, 5c i 5d razreda