21 stu 2023

Specijalizirani sajam u KBC Rijeka

U ponedjeljak, 06.11.2023. učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska, Škole za medicinske sestre
Vinogradska i Škole za primalje Zagreb u pratnji nastavnika sudjelovali su na specijaliziranom sajmu
koji se održao u KBC Rijeka. Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo održala je pozdravni govor i
prezentaciju o KBC Rijeka u kojoj je iznijela općenite informacije te podatke o ustroju i povijesti KBC-
a. Pod vodstvom glavnih sestara/tehničara učenici su imali priliku posjetiti objedinjeni hitni bolnički
prijem na Sušaku, Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicinu te Zavod za nefrologiju, dijalizu i
transplantaciju bubrega.
Tijekom posjeta učenici su naučili provoditi postupak hiperbarične oksigenoterapije u barokomori te
osnovne standardne postupke sestrinske prakse u hitnoj medicini.
U popodnevnim satima učenici su uživali u upoznavanju i razgledavanju grada Rijeke. Dan je bio
ispunjen usvajanjem novih znanja te obogaćen ljepotom druženja s učenicima drugih škola.
Izvještaj napisale: Jagoda Nikić i Veronika Pudmej Ešegović