04 srp 2023

ŠKOLSKI PROJEKT „PREPOZNAJ UTJECAJ ENDOKRINIH DISRUPTORA NA ZDRAVLJE I DJELUJ!“

Projektna nastava realizirana je u četvrtim razredima u korelaciji sadržaja predmeta higijena i preventivna medicina i zdravstvena njega specijalna.

 

Velik problem je izloženost endokrinim disruptorima, odnosno kemijskim spojevima (ftalati, parabeni, policiklički aromatski ugljikovodici, bisfenol A, antimon, stiren, aditivi, pesticidi, sredstva za čišćenje….) koji ulaskom u organizam djeluju kao ženski spolni hormon. Unošenjem u tijelo i akumuliranjem narušavaju zdravlje i povezuju se s nastankom bolesti.  Globalni problem predstavljaju brojne kronične i maligne bolesti.

Cilj projektne nastave je samostalnost i inicijativa u korištenju različitih izvora, analizi podataka, prepoznavanju i rješavanju problema. Tijekom rada u timu razvijaju se suradničke vještine i organizacijske sposobnosti.  Istraživački usmjerena nastava omogućava razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja i povezuje sadržaje sa svakodnevnim životom.

Tijekom cijele godine učenici četvrtih razreda istraživali su i prepoznavali opasnosti za zdravlje.

Zadatak je bio prepoznati kemikalije koje mogu utjecati na zdravlje stanovništva, načine izloženosti i posljedice, odnosno istražiti povezanost utjecaja kemijskih spojeva i nastanka bolesti.

Učenici su dobili jasne upute o načinu odrade zadatka i vrednovanju.

Podijeljeni su u timove po 3 učenika. Prvi zadatak je bio odabir teme i izrada plana rada/istraživanja. Ovisno o temi, analizom podataka, identificirali su probleme, načine izloženosti i opasnosti za zdravlje. U zaključku su navodili prijedloge kako smanjiti izloženost kemijskim spojevima i svoja razmišljanja o istraženom problemu. Prepoznali su važnost aktivne uloge u očuvanju i unapređenju zdravlja (pojedinca, zajednice) i potrebu promjena negativnih zdravstvenih ponašanja.

Zadane teme:

Opasnosti iz plastike, hrana i utjecaj na zdravlje, zagađivači u zatvorenom prostoru i utjecaj na zdravlje, „Pesticidi su štetni za zdravlje – činjenica ili mit?“, „Može li kozmetika utjecati na naš endokrini sustav?“, endokrini disruptori i utjecaj na zdravlje, „Mogu li teški metali utjecati na naš endokrini sustav?“, utjecaj cigareta na zdravlje, opasnosti u vodi i tlu i posljedice izlaganju štetnim kemikalijama.

Rezultati projektnog zadatka prikazani su u razredima u obliku prezentacija, letaka, plakata i vođenjem portfolia.

Savjeti za kraj:

  • smanjite korištenje plastike
  • zamijenite plastične posude staklenim
  • koristite didaktičke igračke za djecu izrađene od drveta
  • koristite platnene vrećice
  • koristite višekratnu bocu za vodu bez bisfenola,
  • prestanite koristiti slamke i jednokratni pribor za jelo,
  • kupujte sezonsko voće i povrće u rinfuzi bez suvišnih plastičnih pakiranja,
  • razvrstavajte otpad, a masnoće korištene u pripremi hrane odnesite u reciklažno dvorište.

 

Ljiljana Broz