Regionalni centar kompetentnosti – uspostava Centra

 

 

 

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska (UP.03.3.1.04.0020)

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo (Europski socijalni fond)

 

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska 

Projektni partneri:

 

Cilj projekta

Uspostaviti Regionalni centar kompetentnosti u sektoru zdravstva i izgraditi programske, materijalne i ljudske resurse kojima će se osigurati izvrsnost Centra.

 

Svrha projekta

Svrha ovog projekta je uspostava programskih i kadrovskih uvjeta rada RCK Mlinarska, koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima; uspostava i razvoj Centra za ergonomiju; poticanje izvrsnost nastavnika kroz aktivnosti jačanja kompetencija odgojno – obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; uspostava suradnje s ustanovama za visoko i srednje obrazovanje, znanstvenim organizacijama, komorama i tvrtkama te centrima izvrsnosti u zemlji i inozemstvu; ponuda stručnog osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog učenja odraslim polaznicima; razvoj specifičnih, posebno prilagođenih programa za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, s ciljem povećanja njihovih mogućnosti za ulazak i ostanak na tržištu rada.

 

Očekivani rezultati projekta

Projektom će se uspostaviti programski i kadrovski preduvjeti za uspješan rad centra kompetentnosti u podsektoru zdravstva za područje Grada Zagreba te Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Centar će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu, kako učenicima tako i polaznicima programa obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te poticati izvrsnost nastavnika i mentora kroz aktivnosti jačanja njihovih stručnih i nastavničkih kompetencija. Posebnost Centra je posvećenost ergonomiji, što ga čini jedinstvenim u ovom dijelu Europe.

 

Ukupna vrijednost projekta: 46.555.165,83 kn

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2019. – 1.12.2023.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Nenad Petrović, voditelj projekta

Broj telefona: +385 98 663 425

E-mail: neno.petrovic@gmail.com

 

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

 

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Škole za medicinske sestre Mlinarska.