20 pro 2021

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

Radno vrijeme sa strankama u razdoblju od 27. prosinca 2021. – 07. siječnja 2022. je od 10 – 13 sati.

Za ulazak u prostorije Škole potrebna je Covid potvrda ili negativni test.