16 lis 2019

Prva razmjena u projektu mikrobiom I fermentirana hrana

Prva razmjena u projektu Mikrobiom i fermentirana hrana održana je u četvrtak 19. rujna 2019. godine.

U razmjeni su sudjelovali učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska: Marko Perić, Nikolina Ban i Tihomir Crnjac, učenice Škole za medicinske sestre Vrapče: Margareta Bakonji i Karla Anić i mentorice Aleksandra Vidoša i Đurđica Stanešić.

Učenici i mentori posjetili su Dijetetičko savjetovalište u Kliničko bolničkom centru Zagreb gdje nas je dočekala Eva Pavić,univ.spec.dipl.ing., sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane i voditeljica Službe za prehranu i dijetetiku KBC-a Zagreb.

Voditeljica službe za prehranu upoznala nas je s radom dijetetičkog savjetovališta, organizacijom prehrane u KBC Zagreb u kojem se dnevno priprema preko 5.ooo obroka na četri lokacije. Na KBC-u Zagreb liječe se i bolesnici oboljeli od rijetkih metaboličkih bolesti kao što je fenilketonurija i provodi se edukacija bolesnika i njihovih obitelji u dijetetičkom savjetovalištu.

Zatim je usljedio razgovor i predavanje o mikrobiomu, mikroorganizmima koji čine 1.2 kg mikrobioma u crijevima, povezanosti prehrane i mirobioma, mikrobioma i mozga, povezanosti pretilosti i mirobioma te povezanosti mikrobioma i dijabetesa.

Proširili smo znanje o probioticima, prebioticima i simbioticima i probiotičkim namirnicama kao što su kefir, jogurt i kiseli kupus. Upoznali smo bliskoistočni sir od jogurta Labneh. Naučili smo razlikovati prehrambene i zdravstvene informacije o namirnicama.

Naučili smo kako razlikovati vjerodostojna istraživanja u dijetetici i kako se razvijaju eksperimentalni postupci kao što je transplantacija fekalnih bakterija zdravog donora u primatelja putem klizme.

Nakon posjeta dijetetičkom savjetovalištu dogovorili smo daljnje korake u projektu i priremu za sljedeću razmjenu.