23 stu 2022

PROJEKT SOCIJALNA UKLJUČENOST

Treća realizirana aktivnost u sklopu projekta Škole za medicinske sestre Mlinarska : “Socijalna uključenost“ je bilo sudjelovanje u uvodnoj pripremi za uključivanje u volonterski društveni angažman mladih za mlade u okviru projekta SPONA koji provodi Ambidekster klub.
na dan 15. studenog 2022. god..

U realizaciju aktivnosti projekta bili su uključeni učenici naše Škole i nastavnice Dora Kuharić I Elvira Tahiri.

Projekt će okupiti mlade u Osijeku, Zagrebu, Petrinji i Rijeci te će ih kroz edukacije i mentorstva podržavati u tome da se međusobno upoznaju, zajednički djeluju, osmisle i provedu akciju solidarnosti za mlade i to osobito mlade s manje mogućnosti u svojoj lokalnoj sredini.

Projekt SPONA- Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama je otvoren upravo za inicijativu i zajedništvo djelovanje mladih za druge mlade osobe koje se susreću s nekim preprekama i rizicima.

 

Dora Kuharić i Elvira Tahiri

Učenici: 2a Zara Babaček, Ema Hodžić, Marijela Vidaković

5a Karmen Kovačić, Patricia Vadljević

 

Projekt SPONA

Danas su učenici volonteri iz Volonterskog kluba Mlinarska sudjelovali u uvodnoj pripremi za uključivanje u volonterski društveni angažman mladih za mlade u okviru projekta SPONA koji provodi Ambidekster klub.
Projekt će okupiti mlade u Osijeku, Zagrebu, Petrinji i Rijeci te će ih kroz edukacije i metorstva podržavati u tome da se međusobno upoznaju, zajednički djeluju, osmisle i provedu akciju solidarnosti za mlade i to osobito mlade s manje mogućnosti u svojoj lokalnoj sredini.

Projek SPONA- Solidarno u podršci mladima u riziku od siromaštva, socijalne isključenosti i nasilja te mladima u kriznim situacijama je otvoren upravo za inicijativu i zajedništvo djelovanje mladih za druge mlade osobe koje se susreću s nekim preprekama i rizicima.