Regionalni centar kompetentnosti – izgradnja Centra

 

 

Naziv projekta: Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska (KK.09.1.3.01.0011)

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Europski fond za regionalni razvoj)

 

Nositelj projekta: Škola za medicinske sestre Mlinarska

Projektni partneri:

Zdravstveno učilište, Zagreb

Grad Zagreb

 

Suradnici na projektu:

Škola za medicinske sestre Vinogradska Hrvatski zavod za zapošljavanje
Škola za medicinske sestre Vrapče Učilište Ambitio
Škola za primalje Poliklinika Bagatin
Hrvatska komora dentalne medicine Interdent d.o.o.
Obrtnička komora Zagreb

 

Opći cilj projekta

Povećati relevantnost i kvalitetu strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 

Posebni cilj projekta

  • unaprijediti infrastrukturu i osuvremeniti opremu RCK Mlinarska u svrhu poboljšanja prostorno-tehničkih uvjeta za provedbu obrazovnih programa u sektoru zdravstva
  • unaprijediti i ojačati suradnju s drugim sličnim centrima za stjecanje praktičnih vještina i teorijskih znanja usklađenih s potrebama tržišta rada uz rast zapošljivosti polaznika i povećanje regionalnog učinka programa

 

Svrha projekta

Provedbom ovog projekta značajno de se unaprijediti infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska u (pod)sektoru zdravstva. Ulaganjem u infrastrukturne radove i opremanje modernom opremom stvorit de se prostorni i tehnički uvjeti kojim de se osigurati povećanje relevantnosti i razvoj visokokvalitetnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sektoru zdravstva te njegovo usklađenje s potrebama tržišta rada uz povećanje zapošljivosti polaznika programa strukovnog obrazovanja i jaču suradnju sa sličnim centrima.

Glavne aktivnosti RCK bit će redovno obrazovanje, dokvalifikacije i prekvalifikacije te obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje. RCK je namijenjen različitim skupinama korisnika: redovnim učenicima, osobama sa završenom srednjom školom koje se žele prekvalificirati za neko od zanimanja u podsektoru zdravstva, osobama koje nisu započele ili su prekinule srednjoškolsko obrazovanje i koje žele steći kvalifikaciju u podsektoru zdravstva, učenicima s teškoćama, građanima, odgojno-obrazovnim i zdravstvenim djelatnicima.

RCK će potaknuti suradnju s dionicima iz raznih sektora kako bi se obrazovni programi prilagodili potrebama na tržištu rada čime će dati velik doprinos u poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja. Suradnja s gospodarskim i obrazovnim suradnicima omogućit će praktičnu obuku za učenike, nastavnike i zaposlenike u skladu s potrebama tržišta rada uz sudjelovanje na regionalnoj razini i omogućenu suradnju sa sličnim centrima u EU.

 

Ukupna vrijednost projekta: 28.948.899,52 kuna

Projekt je financiran sredstvima EU u stopostotnom iznosu.

 

Razdoblje provedbe projekta: 16.7.2019. – 16.9.2021.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije: Asja Jelaković, ravnateljica

Broj telefona: +385 1 4668 801

E-mail: mlinarska@mlinarska.hr

 

 

                                                                  

Projekt se financira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Škole za medicinske sestre Mlinarska.

 

Informacije o projektu možete preuzeti ovdje: