27 lis 2023

Priredba za 1. razrede

U srijedu, 25.10.2023. u 20:15 sati u našem salonu održana je priredba za učenice 1. razreda. Učenicama su predstavljene izborne aktivnosti koje se provode u učeničkom domu. Aktivnosti su na kreativan način predstavile učenice iz pojedinih izbornih aktivnosti zajedno sa svojim voditeljima. Dramska skupina pripremila je skeč, glazbenice su zasvirale, a novinarska i kreativna pripremile su izložbu učeničkih radova.  Učenice 1. razreda sudjelovale su u kvizu na temu adaptacije (poznavanje grada Zagreba, ustanova koje smo posjetili,…). Na kraju programa učenice su sve družile uz mali domjenak.