18 tra 2024

Pripremni sastanak za praćenje rada (Job Shadowing) u okviru KA1 projekta International Nursing, 2023-1-HR01-KA121-VET-000118125

                                                     

 

Pripremni sastanak za praćenje rada (Job Shadowing) u okviru projekta International Nursing, 2023-1-HR01-KA121-VET-000118125

Danas u večernjim satima polaznice Veronika Pudmej Ešegović i Lucija Benković, zajedno sa članovima Erasmus+ tima, Danielom Goretom i Tanjom Dornik sudjelovale su na pripremnom sastanku za odlazak na praćenje rada (Job Shadowing). 

Naša partnerska ustanova je Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého u gradu Prešovu, Slovačka. Praćenje rada će se održati od 6.-10.5.2024. Nastavnicama je predstavljen program za navedene dane kao i dokumentacija u sklopu projekta. Na put će se uputiti autobusom u ranim jutarnjim satima 5.5.2024. 

Vesele se izmjeni iskustava u strukovnom i pedagoškom dijelu kao i usporedbi obrazovanja medicinskih sestara između dvije države. 

Što su novo naučile predstaviti će nam po povratku.

Tanja Dornik

Erasmus+ koordinator