24 srp 2020

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KONZULTANTSKE USLUGE

Na sjednici Školskog odbora Škole za medicinske sestre Mlinarska donesena je odluka o pokretanju postupka javne nabave za nabavu usluge – Konzultantske usluge – usluge vođenja projekta Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska. 

Sve dokumente vezane uz postupak preuzmite iz priloga!