01 tra 2020

PRIJAVA ZAVRŠNOG RADA

U prilogu su prijavnice za izradu i obranu završnog rada. Učenici ispunjavaju podatke u plavim okvirima pa ispunjene prijavnice dostavljaju sa svoje AAIEdu adrese na mail agata.torbica@skole.hr. Prijavnice inače sadržavaju potpis učenika, ali sad umjesto potpisa upisuju svoj OIB. Za eventualne poteškoće kod prijave ili pitanja u vezi sa završnim radom, obratite se na istu adresu (agata.torbica@skole.hr).