17 stu 2022

Predavanja u domu

U ponedjeljak, 14.11.2022. u 20:30 sati u prostoru salona održana su tri predavanja na teme: nasilje na internetu, sigurno u gradu i ovisnosti. Predavanja su održali djelatnici Službe za prevenciju PUZ-a, Vesna Rosić Kauzlarić i Josip Mikić. Na predavanju su aktivno sudjelovale učenice 1. i 2. razreda.