08 srp 2022

Posjet radne skupine Ministarstva Obrazovanja, Nauke, tehnologije i Inovacije iz Republike Kosova

Školu za medicinske sestre Mlinarska 30.06.2022. posjetila je radna skupina Ministarstva Obrazovanja, Nauke, tehnologije i Inovacije iz Republike Kosova. Boravak u našoj školi dio je studijskog boravka Exchange on good practices of Croatia’s Vocational and Education and Training system na kojem smo upoznali naše goste sa strukovnim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, strukovnim kurikulumom za Medicinske sestru opće njege/medicinskog tehničara opće njege, načinom izvođenja nastave u našoj školi, prostorima učeničkog doma i škole. Prikazali smo način rada u strukovnom dijelu kurikuluma, kabinete zdravstvene njege i realizaciju nastave u kliničkom okruženju.

Predstavljen je i Regionalni centar kompetentnosti Mlinarska kojem je svrha uspostava progrmaskih i kadrovskih uvjeta koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima; uspostava i razvoj Centra za ergonomiju; poticanje izvrsnost nastavnika kroz aktivnosti jačanja kompetencija odgojno – obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca; uspostava suradnje s ustanovama za visoko i srednje obrazovanje, znanstvenim organizacijama, komorama i tvrtkama te centrima izvrsnosti u zemlji i inozemstvu; ponuda stručnog osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog učenja odraslim polaznicima; razvoj specifičnih, posebno prilagođenih programa za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, s ciljem povećanja njihovih mogućnosti za ulazak i ostanak na tržištu rada. Prezentirani su ostvareni ciljevi i daljnji plan rada RCK Mlinarska

 

Razmjenili smo iskustva i upoznali se  s obrazovanjem medicinskih sestara u Republici Kosovo.

 

Đurđica Stanešić, Iva Šušterčić