08 tra 2021

Posjet domu za starije i nemoćne Ksaver

U sklopu vježbi iz nastavnog predmeta Metodika zdravstvenog odgoja, nastavnice Beata Teresa Galinec i Iva Vinduška Jeftić su dana 25.3.2021. s učenicima 5.a razreda posjetili Dom za starije i nemoćne Ksaver.

Učenici su pripremili različite aktivnosti s temom: „Utjecaj tjelovježbe na dobrobit mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije“. Osim korisnih savjeta koje su učenici iznijeli na tu temu kroz pripremljenu prezentaciju i plakat, također su demonstrirali vježbe kako bi korisnike potaknuli na aktivno sudjelovanje u tjelovježbi.

Pripremili su i kviz znanja na tu temu te korisnicima podijelili diplome. Na kraju su čestitali Uskrs i podijelili prigodne čestitke koje su izradili u školi. Korisnici Doma Ksaver bili su jako sretni što su ih učenici razveselili i potaknuli na tjelovježbu.