21 sij 2023

Posebni program Uspješna učenica

U učeničkom domu provodi se program Uspješna učenica koji je usmjeren na učenice 1. razreda, a provodi ga Željka Mišetić, stručna suradnica u domu. Specifični ciljevi ovog program su da učenice prepoznaju osobni pristup učenju, postojeću unutarnju i vanjsku motivaciju, želje, ciljeve, posljedice ostvarenja cilja i moguće prepreke, prepoznaju vlastiti stil učenja, planiraju i organiziraju vrijeme, naučiti učenice različite strategije učenja, povećati njihovu  sposobnost koncentracije, pažnje i pamćenja,  upoznati ih  sa sastavnicama emocionalne reakcije straha od odgovaranja u funkciji reduciranja straha.

U 1. polugodištu provedene su radionice: Što je učenje? Kako učiti?, Ispitna anksioznost, Motivacija – što/tko me pokreće? i  interaktivno predavanje “Na vrh mi je jezika, a ne mogu se sjetiti” (o pamćenju i zaboravljanju). U 2. polugodištu je provedena radionica “Fitness za mozak” te se planira provesti još jedna radionica “Boje su u nama – samoregulacija emocija u učenju“.