05 velj 2024

ODRŽAN SASTANAK VOLONTERA

SASTANAK VOLONTERSKOG KLUBA MLINARSKA

 

Dana 31. siječnja 2024. održan je sastanak Volonterskog kluba Mlinarska. Bilo je prisutno četrdesetak učenika volontera i voditeljice kluba Elvira Tahiri, Dora Kuharić, Beata Galinec, Kristina Trandler i Milica Kljak. Učenici volonteri su u ugodnom ambijentu naše knjižnice pripremali našu tradicionalnu volontersku akciju – obilježavanje Dana bolesnika. Izrađivali su ohrabrujuće poruke za sve bolesnike KBC-a Zagreb. Osim poruka učenici volonteri pripremili su i uređivali i kutije u koju ćemo odložiti poruke ohrabrenja. Ali, pripreme za sastanak su počele odmah nakon zimskih praznika kako bi sve stigli obaviti do zajedničkog sastanka.

Stigli smo i razgovarati o našim sljedećim volonterskim akcijama. U smijehu i radu brzo su prošla dva sata.

 

Zahvaljujem učenicima volonterima na njihovom odvojenom vremenu i trudu.

 

Elvira Tahiri

koordinator volontiranja Volonterskog kluba Mlinarska