18 srp 2023

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok

Poštovani roditelji i učenice,

za jesenski upisni rok ostalo je 7 slobodnih upisnih mjesta.

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2023./2024. (NN 65/2023) i Natječaja za prijam učenika srednjih škola u učeničke domove Grada Zagreba u školskoj godini 2023./2024.:

Jesenski upisni rok

Opis postupaka Datum
Početak prijava učenika/kandidata u sustav i prijava odabranih učeničkih domova  

28.8.2023.

Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom)  

29.8.2023.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom 29.8.2023.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete  

29.8.2023.

Završetak prijava 

Početak ispisa prijavnica

 

30.-31.8.2023.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav) 

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

31.8.2023.

Objava konačnih ljestvica poretka  

31.8.2023.

Upis u učenički dom 

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) u učenički dom u koji se učenik upisao

31.8.-1.9.2023.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka  

1.9.2023.