09 lis 2019

Obilježen dan kontracepcije

Povodom obilježavanja Dana kontracepcije 26.09.2019. godine, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u suradnji s Gradom Zagrebom organizirala je predavanja i radionice za mlade na temu kontracepcije i spolnog zdravlja. Važno je razgovarati s mladima o spolnom zdravlju jer tako omogućujemo mladima da izražavaju svoje brige i stavove, a stručnjacima da pruže informaciju i podršku mladima, ali i da bolje razumiju probleme mladih u području spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Na događaju su sudjelovali učenici 4. razreda naše škole, a prisustvovali su predavanju o spolnom zdravlju s naglaskom na kontracepciju koje je pratila kreativna radionica kroz koju mladi izražavaju svoju perspektivu, stavove te se međusobno potiču na diskusiju uz facilitatore psihologe posebno educirane za rad s mladima iz udruge HUHIV.

radionica je održana u Centru za zdravlje mladih grada Zagreba.