27 svi 2022

Natječaj za upis učenika u 1. razred

PROGRAM OBRAZOVANJA: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Trajanje  obrazovanja: 5 godina

Broj razrednih odjela: 4

Broj učenika I. razreda: 96

BODOVNI PRAG: 63 boda

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI: engleski ili njemački jezik

IZBORNI PREDMETI KOJI SE UČE U ŠKOLI:      1. vjeronauk ili etika      

2. građanski odgoj

ZAVRŠETAK PRIJAVA OBRAZOVNIH PROGRAMA-u osnovnoj školi: 

7. srpnja 2022.

PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (PO IZBORU ŠKOLE): FIZIKA

POSEBNO VAŽAN PREDMET (PROPISAN OD STRANE MZO-a): 

KEMIJA, BIOLOGIJA, FIZIKA

ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI: 

u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a

PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA (koji je uvjet za upis a učenik ga nije učio u OŠ): 

29. lipnja 2022. godine          – ENGLESKI JEZIK u 9,00 sati /

                                               – NJEMAČKI JEZIK u 10,00 sati

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

1. e-upisnica (potpisana od strane roditelja i učenika)

2. liječnička svjedodžba medicine rada (Zdravstvene kontraindikacije – u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a)

3. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata – dodatni bodovi

ZAPRIMANJE UPISNICA I OSTALIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS:

11. srpnja 2022. godine od 8,00 do 16,00 sati i

12. srpnja 2022. godine od 9,00 do13,00 sati

MJESTO: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska cesta 34, Zagreb

                E-mail: mlinarska@mlinarska.hr

PROGRAM OBRAZOVANJA: Njegovatelj/njegovateljica (TES)

KANDIDATI SE PRIJAVLJUJU U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJI, ODNOSNO GRADSKOM UREDU ZA OBRAZOVANJE GRADA ZAGREBA

Trajanje  obrazovanja: 3 godine

Broj razrednih odjela: 1

Broj učenika I. razreda: 5

ZATVARANJE MOGUĆNOSTI UNOSA ODABIRA KANDIDATA: 

17. lipnja 2022.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

1. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja

2. Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog temeljem potvrde nadležnog školskog liječnika

3.- Dijagnostička obrada ne starija od jedne godine

Koordinatorica upisa;                                    Predsjednica upisnog povjerenstva;

Aleksandra Vitez,prof.                                  Asja Jelaković, dr.med., ravnateljica