04 lip 2024

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED U ŠKOLSKOJ GODINI 2024./2025.

Natječaj za upis učenika u 1. razred

PROGRAM OBRAZOVANJA: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

 

Trajanje  obrazovanja: 5 godina

Broj razrednih odjela: 4

Broj učenika I. razreda: 104

BODOVNI PRAG: 58 bodova

STRANI JEZICI KOJI SE UČE U ŠKOLI: engleski jezik (1. sj) ili njemački jezik (1. sj)

IZBORNI PREDMETI KOJI SE UČE U ŠKOLI:      1. vjeronauk ili etika

  1. građanski odgoj

PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (PO IZBORU ŠKOLE): FIZIKA

POSEBNO VAŽAN PREDMET (PROPISAN OD STRANE MZO-a): KEMIJA, BIOLOGIJA, FIZIKA

ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI:  u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a

PROVJERA ZNANJA STRANOG JEZIKA (koji je uvjet za upis a učenik ga nije učio u OŠ):

4.7.2024. godine  – ENGLESKI JEZIK u 9,00 sati / – NJEMAČKI JEZIK u 10,00 sati

VAŽNO!

Provjeri predznanja stranog jezika pristupaju učenici koji taj strani jezik nisu učili u osnovnoj školi, a žele ga učiti u srednjoj školi kao prvi strani jezik.

UČENICI TREBAJU POSLATI PISANU MOLBU ZA POLAGANJE ISPITA PREDZNANJA STRANOG JEZIKA U ŠKOLU DO 2.7.2024. UČENIK KOJI NIJE POSLAO MOLBU NEĆE MOĆI PRISTUPITI PROVJERI PREDZNANJA.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  1. e-upisnica (potpisana od strane roditelja i učenika)
  2. liječnička svjedodžba medicine rada (Zdravstvene kontraindikacije – u skladu s Jedinstvenim popisom zdravstvenih kontraindikacija MZO-a)
  3. dokazi o ostvarivanju prava posebnog elementa vrednovanja kandidata – dodatni bodovi

 

ZAPRIMANJE UPISNICA I OSTALIH DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS:

  1. srpnja 2024. godine od 13,00 do 17,00 sati i
  2. srpnja 2024. godine od 9,00 do13,00 sati

MJESTO: Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska cesta 34, Zagreb

E-mail: mlinarska@mlinarska.hr

VAŽNO!!

Svi učenici koji se upisuju u Školu za medicinske sestre Mlinarska dužni su 10. i 11. srpnja u gore navedeno vrijeme dostaviti ( osobno ili e-mailom) dokumente potrebne za upis! Učenik koji ne dostavi dokumente nije upisan u školu bez obzira na poredak u aplikaciji za upise!

 

 

 

 

PROGRAM OBRAZOVANJA: Njegovatelj/njegovateljica (TES)

 

KANDIDATI SE PRIJAVLJUJU U UREDU DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJI, ODNOSNO GRADSKOM UREDU ZA OBRAZOVANJE GRADA ZAGREBA

 

Trajanje  obrazovanja: 3 godine

Broj razrednih odjela: 1

Broj učenika I. razreda: 10

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  1. Rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja
  2. Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a izdanog temeljem potvrde nadležnog školskog liječnika

3.- Dijagnostička obrada ne starija od jedne godine