22 ruj 2023

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u srijedu, 20.09.2023. u salonu učeničkog doma održana je radionica na temu nasilja nad ženama. Radionica koju su vodile Sanja Posavec Španović i Željka Mišetić dio je preventivnog programa Za nenasilje i namijenjena je učenicama 2.razreda. Cilj radionice je informirati učenice o problemu nasilja nad ženama te ih osvijestiti o važnosti aktivne uloge promatrača te pravovremenoj prijavi nadležnim institucijama. Nakon radionice dio učenica uredio je pano prigodnim plakatom.