03 tra 2023

MLINARSKA ZA KNJIŽNICU ŠARENI ULAZ KBC-a Zagreb

Volonterski klub Mlinarska je tijekom mjeseca ožujka pokrenuo i realizirao akciju prikupljanja slikovnica i knjiga dječjeg/mladenačkog sadržaja za knjižnicu pedijatrijskog odjela  KBC-a Zagreb, ali u dogovoru sa sr. Bernardicom Pavlić  donacija je usmjerena na potrebitiju lokaciju – Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju u Klinici za stomatologiju KBC-a Zagreb u Gundulićevoj 5.

U prikupljanju slikovnica i knjiga sudjelovali su svi učenici Škole za medicinske sestre Mlinarska, a 3.c razred kao razred-volonter prikupljenu donaciju je presložio u prigodnu poklon ambalažu te je donacija odnesena u Gundulićevu 5 gdje je glavna sestra Branka Crnković objasnila djelokrug rada stomatološke klinike te povela učenike volontere na odjel dječje i preventivne stomatologije gdje je donacija uručena magistri  Sanji Kolarić. Slikovnice i knjige će popunjavati police dječje ambulante i  služiti kao nagrada za hrabrost djeci nakon stomatološkog pregleda.

Ponosni smo i počašćeni što će slikovnice i knjige koje smo skupili doći u ruke hrabre djece i tako potaknuti pozitivan stav prema stomatološkim pregledima, a time će se i dugoročno očuvati oralno zdravlje djece, a kasnije budućih odraslih ljudi.

 

Volonterski klub Mlinarska

Elvira Tahiri & Dora Kuharić & Danijela Miri & Beata Galinec & Kristina Trandler & Mila Žak

&

učenici volonteri:

Katarina Janković , Matea Diankov, Matej Štefanić, Anes Dervišević,  Maria Kokalović, Gabriel Bučarić, David Budak, Iva Jelača, Marina Žnajder, Lana Sruk i Luka Pucko