16 pro 2021

MLINARSKA za djecu KBC Rebro

U našoj školi Volonterski klub je proveo akciju sakupljanja igrački, slikovnica, knjiga i slatkiša za djecu koja dolaze u KBC Rebro na preglede, zahvate ili hospitalizaciju. Učenici svih razreda i nastavnici škole su marljivo sakupljali igračke tijekom tjedna, a učenici volonteri su obilježili Međunarodni dan volontera 5.12. i 8. rođendan Volonterskog kluba Mlinarska, ali i općenito važnost i ljepotu volontiranja.

Dana 15.12.2021. učenici volonteri su se u pratnji profesorica Elvire Tahiri i Dore Kuharić zaputili u KBC Zagreb kako bi donirali prikupljene igračke koje su uspjeli skupiti u našoj školi. U veselom raspoloženju donirani su pokloni te su učenici odmah mogli vidjeti kako naši najmlađi pacijenti lakše ulaze u bolnicu i obavljaju preglede. Osim toga, Bernardica Pavlić Pračić, magistra sestrinstva je učenike uputila koliko djeci znači ovakva gesta, a naravno i z koliko zdravstvenim djelatnicima znači suradljivo dijete i roditelji tijekom izvođenja pregleda ili zahvata.

Volonterski klub Mlinarska

Elvira Tahiri & Dora Kuharić

&

učenici volonteri:

Zara Babaček, Katariena Borca, Ivan Džolić Čivić, Matej Gorić, Ema Hodžić, Ana Horvat,
Petar Ivić, Danko Jarić, Katja Jelavić, Elena Kostić, Tea Lukić, Andreja Mirković, Nika
Mraković, Patrik Pugar, Klara Ričko, Marta Seničić, Marko Gabrijel Staničić, Dunja Stojak,
Valentina Sumpor, Marcela Šola, Bruna Šoprek, Dora Šurković, Uma Taletović, Lea
Tomljenović, Marijela Vidaković, Gabriela Vučetić, Mislav Jagušt, Lea Jakupčić, Karla Ergotić,
Gabriela Glavinić, Mateja Ivanuš, Tea Žižak, Dominik Živec, Matej Knežević, Filip Kirinić,
Lorena Kireta, Ines Ciglenečki, Leticija Iveković, Sabina Rendulić, Mirta Špoljarić, Čorak Barbara, Golubić Natali, Hodak Anamarija, Klasan Valentina, Lešković Luka, Maljak Ana, Ostroški Marinela, Puđa Ana, Ramadan Katarina, Raulić Darijo, Rodić Lea, Šušković- Medvjed Dora, Vdović Nikola