16 stu 2021

Međunarodni dan tolerancije

„Svako je dijete vrijedno i jedinstveno i ima svoje potencijale koje će moći razviti tek ako se osjeća prihvaćeno i voljeno takvo kakvo jest.“

Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije. Zapitajmo se: “Jesam li tolerantan/na? Što je za mene tolerancija? Zašto je potrebno učiti o toleranciji?” To smo pitali i naše učenice…