28 ruj 2022

MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Međunarodni dan starijih osoba se od 1991. godine obilježava svake godine 1. listopada. Ovaj je dan utemeljen radi podizanja svijesti o pitanjima koja se tiču starijih osoba poput doprinosa starijih osoba društvu, ali i procesa starenja. Ovogodišnjim se Međunarodnim danom starijih osoba obilježava 70. godišnjica Opće deklaracije o ljudskim pravima i ističe posvećenost promicanju cjelovitih ljudskih prava i temeljnih sloboda starijih osoba.

U sklopu predmeta Metodike zdravstvenog odgoja učenici 5a razreda s profesoricom Elvirom Tahiri sudjelujemo u obilježavanju dana starijih osoba kako bi se što više podigla svijest i edukacija stanovništva o njihovim pravima i educirala ih. Ujedinjeni narodi su se u proteklom desetljeću trudili stvoriti društvo za sve generacije, te poticali međunarodnu obvezu promicanja načela Ujedinjenih naroda o skrbi za starije ljude, koja su nastala zbog potrebe takvog društva koje bi naglašavalo društveno sudjelovanje, samoispunjenje, neovisnost, skrb i dostojanstvo za sve članove društva.

Starenje je prirodna, nepovratna i jedinstvena pojava za svakog živog pojedinca, započinje od samog začeća i traje sve do njegove smrti, a gerontologija je znanstvena disciplina koja proučava starost i sve aspekte starenja te promjene koje nastaju u procesu starenja.

Starenje donosi neke od promjena kao što su:

  • Biološke: usporavanje i opadanje u funkcijama organizma tijekom vremena
  • Psihološke: promjene u psihičkim funkcijama i prilagodba ličnosti na starenje
  • Socijalne: promjene u odnosu pojedinca koji stari i društva u kojem živi

Opadanje pojedinog organskog sustava odvija se u principu i naizgled neovisno od promjena u drugim organskim sustavima, a na nj utječu prehrana, osobne navike (osobni životni stil), okolina te genetski čimbenici.

Starije osobe bi trebalo više uključivati u društvene zajednice, ne ih izolirati. Obitelj i cijela zajednica bi trebala osigurati i poticati dostojanstven i siguran život starijim osobama prema ljudskim pravima.

Uključiti ih u aktivnosti te učiniti da se osjećaju ugodno i poželjno u društvu bez stereotipa i predrasuda.

 

Gabriela Tomašević i Ivana Tretinjak,5.a.