21 stu 2022

Međunarodni dan dječjih prava

Međunarodni dan dječjih prava obilježava se svake godine 20.11. od 1989. kada je Konvenciju o pravima djeteta usvojila Generalna skupština UN-a.

Zemlje potpisnice Konvencije, među kojima je i Republika Hrvatska, teže razumijevanju, prihvaćanju te općenitoj dobroti sve djece svijeta. Trude se osigurati dostojan život te poštivanje osnovnih dječjih prava.
Ovim danom se organizacije potiču na poduzimanje konkretnih mjera za zaštitu i unaprijeđenje dječjih prava. Djeca su posebno osjetljiva te se nažalost njihova prava ne poštuju u svim zemljama. Ne ispunjavaju se njihove osnovne ljudske potrebe poput hrane i vode ili ih se iskorištava za fizički rad i uskraćuje edukacija. U 88 država svijeta još uvijek nije zabranjeno fizičko kažnjavanje djeteta.

 

“Na mladima svijet ostaje” te bi zato svi trebali sudjelovati u odgajanju savjesnih i bezbrižnih novih generacija.

 

Katarina Janković, 3.c