17 svi 2023

Lista deficitarnih zanimanja u Gradu Zagrebu, 2023./24.

Poštovani,

obavještavamo vas da je 4. 5. 2023. gradonačelnik Grada Zagreba donio Zaključak o Listi deficitarnih zanimanja na području Grada Zagreba za školsku/akademsku godinu 2023./2024. pa vas molimo da o tome informirate učenike.

U prilogu dostavljamo skenirani zaključak te link na web stranicu Grada Zagreba gdje je također objavljen navedeni zaključak.

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/Demografija/Stipendije/Novi%20direktorij/Lista%20deficitarnih%20zanimanja%20na%20podru%C4%8Dju%20Grada%20Zagreba%20za%20%C5%A1kolsku%20godinu%202023._2024.pdf