12 stu 2023

Konferencija o palijativnoj skrbi “Deset godina organizirane palijativne skrbi u Hrvatskoj – iskustva i perspektive razvoja”

U Splitu je od 3. do 5. studenog 2023. održana 6. Konferencija o palijativnoj skrbi “Deset godina organizirane palijativne skrbi u Hrvatskoj – iskustva i perspektive razvoja”. Organizatori konferencije bili su Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu i Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Na konferenciji su nastavnice Škole za medicinske sestre Mlinarska održale dvije prezentacije:

  1. Zdravstvena njega palijativnih bolesnika: osnovni ergonomski principi u sestrinskoj skrbi – Đurđica Stanešić, Kristina Vokić i Iva Šušterčić
  2. Uloga Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska u edukaciji palijativne skrbi – Iva Šušterčić, Ines Štivić i Tanja Dornik.

Predavanja su otvorila dijaloge između različitih ustanova (zdravstveni i obrazovni sektor), sudionici su pokazali veliki interes za programe koji se razvijaju u sklopu u RCK Mlinarska te su najavljene buduće suradnje.

       

   

Iva Šušterčić, Đurđica Stanešić, Kristina Vokić, Ines Štivić