04 tra 2022

HUMOR U ZDRAVSTVU

„Smiješak je odmor umornima, svijetlost malodušnima, sunce žalosnima i lijek shrvanima.“

Andrew Carnegie

Humormožemo tumačiti kao oblik zabave čija je svrha da nasmije ljude i samim time učini ih sretnijima. Podrijetlo riječi vežemo uz Hipokrata. Smatra se da je današnji naziv povezan s humoralnim liječenjem starih Grka, koji su tvrdili da mješavina tekućina (humora) kontrolira ljudsko zdravlje i osjećaje. Primjena humora u zdravstvu utječe na povjerenje, empatiju te stvara pozitivnu radnu atmosferu. Humor povezuje djecu i roditelje, olakšava komunikaciju između medicinskog osoblja i djeteta na liječenju. Pomaže u odvraćanju pažnje od bolnih i neugodnih pretraga te smanjuje dosadu koja je čest gost na dugotrajnim boravcima u bolnici.

Predavanje i radionički dio o praktičnoj primjeni humora u zdravstvu vodili su certificiraniklaunovidoktoriiz udrugeCRVENI NOSOVI, stručno educirani umjetnici na području humora, sociologije, psihologije, pedagogije, medicine. U projektu su sudjelovali učenici 5A razreda i nastavnice stručnih predmeta Tanja Dornik, Iva Vinduška Jeftić i Danijela Miri.

Ciljevi predavanja bili su:

  • osvijestiti vrijednost humora kao važnog alata i sastavnog dijela zdravstvene zaštite
  • upoznati alate za integriranje humora u svakodnevni rad
  • upoznati rad i stručnost CRVENIH NOSOVA klaunovadoktora.

Stručnjaci za humor inspirirali su nas i potakli na korištenje onih alata koji će nam u praksi služiti da primjenjujemo humor. Osvijestili smo i kolika je važnost primjene igre u svakodnevnom radnom okruženju, posebice u radu s djecom.

Više o ovom projektu možete pronaći na web stranici: https://www.crveninosovi.hr/

Iva Vinduška Jeftić

Tanja Dornik

Danijela Miri

#crveninosovi #jersmijehpomaže #humoruzdravstvu