15 lis 2020

Godišnji plan i program rada i Školski kurikulum Škole za medicinske sestre Mlinarska u 2020/2021. školskoj godini

Na e-sjednici  Školskog odbora 15. listopada 2020. usvojeni su Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škole.