03 velj 2023

EDUKATIVNA RADIONICA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE

Volonterski klub Mlinarska je u suradnji s OŠ August Šenoa održao 31.1.2023. edukativnu radionicu „Prva pomoć“ učenicima sedmog razreda.

Osnovni ciljevi radionice su bili edukacija učenika sedmih razreda o pružanju prve pomoći, izvođenju imobilizacije i zaustavljanju krvarenja, razvoj solidarnosti i zajedništva u školi, vršnjačka pomoć i razvoj lokalne zajednice.

Radionica je održana u radnoj i veseloj atmosferi kako za volontere tako i za učenike.

 

Volonterski klub Mlinarska

Mila Žak

&

učenici volonteri:

Martin Knežević, Karmen Sporiš, Sara Sivrić Šubarić, Laura Vujasinović