16 ruj 2020

Covid-19 – Upute za učeničke domove – verzija 2

Poštovani učenici i roditelji, na stranicama HZJZ objavljena je 2. verzija Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u učeničkim domovima s obzirom na epidemiju COVID-19 u školskoj godini 2020/2021.

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U UČENIČKIM DOMOVIMA S OBZIROM NA EPIDEMIJU COVID-19 U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.