Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 14. listopada 2020. pogledajte ovdje…

Na e-sjednici  Školskog odbora 15. listopada 2020. usvojeni su Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Škole.