Zapisnik sa sjednice Školskog odbora pogledajte ovdje…

U prilogu zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora Škole za medicinske sestre Mlinarska!