Donosimo kratki prikaz izrade školskih novina u nastavi hrvatskog jezika u programu Njegovatelj/-ica TES, a koje su izradili učenici u suradnji s nastavnicom Marijom Jakić.

U radu je prikazana lektira Uzbuna na zelenom vrhu pisca Ivana Kušana.

Od listopada 2023. do lipnja 2024. godine, u 1a i 1b razredu se provodio projekt „Marijini obroci“ pod vodstvom Elvire Tahiri i Marine Ivanec Podravec. Projekt je proveden u obliku ciklusa od šest aktivnosti na satovima razrednih odjela. Razrednice su u svakom razrednom odjelu provele svoje aktivnosti kako bi se postiglo povjerenje i povezanost između učenika i razrednica. Ovim su projektom učenicima osviješteni problemi siromaštva i gladi u svijetu u cilju poticanja solidarnosti i svijesti o potrebi aktivnog sudjelovanja za stvaranje boljega i humanijega svijeta te razvijanje empatije i zajedništva u školi i lokalnoj zajednici.

Prva realizirana aktivnost u sklopu projekta Škole za medicinske sestre Mlinarska „ Marijini obroci“  je obilježavanje Dana siromaštva i socijalne isključenosti  17. listopada 2023. god. razgovorom na satu razrednog odjela o potrebitim ljudima te kako im možemo pomoći, a time činimo prvi korak u podupiranju „Marijinih obroka“  te podizanju svijesti o njihovom radu.

Druga realizirana aktivnost tijekom mjeseca studenog i prosinca 2023. u sklopu projekta je gledanje triju dokumentarnih filmova Marijinih obroka o problemu gladi u svijetu i upoznavanje s razlikama našeg obrazovnog sustava i onoga u siromašnim zemljama svijeta.

Treća realizirana aktivnost tijekom mjeseca veljače i ožujka 2024. u sklopu projekta je izrada eseja i prezentacija na ponuđene teme: Glad u svijetu, Zašto je škola važna?, Djeca radnici, Obilježja različitih podneblja naroda, kultura, način življenja, Uzgoj hrane, Školovanje djevojčica, Povezanost ekonomskog razvoja i školovanja, Nedostatak osnovnih životnih potreba. Učenici su u skupinama izrađivali eseje i nakon toga prezentacije koje su prezentirali na satima razrednog odjela

Četvrta realizirana aktivnost je bila izrada plakata koji će biti prikaz svega što su novo naučili te način diseminacije projekta ostalim učenicima škole.

Peta realizirana aktivnost je Dan plavih majica 27.5.2024. kada su se učenici slikali u dvorištu škole u plavim majicama kako bi podignuli svijest o siromaštvu i pomaganju potrebitih.

Šesta realizirana aktivnost je predstavljanje i diseminacija projekta cijeloj školi u kojoj su učenici 1a i 1b zajedno predstavili svoj rad tijekom ove školske godine na projektu kroz plakate i prezentacije.

 

“Nitko nikad nije postao siromašan davanjem.” – Anne Frank

 

 

Voditeljice projekta

Elvira Tahiri i Marina Ivanec Podravec