Na temelju članaka 70. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,
152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.)
PROTOKOL O POSTUPANJU U
SLUČAJU NASILJA U ŠKOLI